Hoe werkt coaching?

slider-hoe-werkt-coaching-2


Het proces van coaching bestaat uit 2 delen:

Deel 1

Intake gesprek tussen deelnemer en coach. Dit gesprek is om te kijken of er ‘een klik’ is tussen coachee en coach. Tevens bespreken we de coachvraag en bepalen we de gewenste eindsituatie c.q. resultaten.

Deel 2

Een aantal gesprekken van circa 2 uur. Vier gesprekken is een minimum om iets met elkaar te bereiken; zes gesprekken is meestal het gemiddelde. Bij zes gesprekken kent het totale proces een doorloop tijd van 4 à 5 maanden. De gemiddelde tijd tussen de gesprekken bedraagt 3 weken. Indien een coach traject in opdracht van een werkgever verloopt, kan nog een derde deel ingebouwd worden, namelijk een tussentijdse evaluatie of een eindevaluatie met de opdrachtgever erbij.