Team coaching

slider-team-coaching
Het hele proces van coaching kan ook gevolgd worden met een team. Enkele voorbeelden van onderwerpen die we met elkaar kunnen bespreken zijn: de communicatie tussen teamleden verloopt niet soepel; er zit veel oud zeer;het team staat onder grote druk; de beoogde resultaten worden niet gehaald; wat zijn nu onze belangrijkste doelen; wat is de opdracht waar wij het verschil mee gaan maken? Afhankelijk van wat er speelt, gaan we met elkaar aan de slag.

Zijn het meer ‘bestemming-achtige’ vragen; gaat het over missie, visie, strategie en doelstelling bepaling dan wel herijking
(Zitten we nog op het juiste pad? Kloppen onze doelstellingen nog wel)?

We gaan 1 of meerdere keren een aantal dagdelen aan de slag. Middels leuke oefeningen, goede gesprekken en scherpe analyse komen we tot de kern. We leggen vast waar we voor staan, een ieders bijdrage daarin en de stappen die we met elkaar moeten nemen. Het resultaat zal zijn dat het team weer helder voor ogen heeft waar de weg naar leidt en hoe er te komen.

Gaat het meer om de onderlinge samenwerking, het ontbreken van vertrouwen, de beperkte communicatie, het niet behalen van de doelen, of de grote druk die er is?

We gaan een aantal sessies van 2 uur met elkaar in gesprek. We bespreken de situatie, ieders aandeel daarin en we benoemen al dan niet effectief gedrag. Samen komen we tot nieuwe manieren van met elkaar omgaan. We maken afspraken met elkaar. We leren verantwoordelijkheid te nemen en elkaar aanspreken op gedrag, afspraken en resultaten. Het resultaat zal zijn dat het team weer een goed geoliede machine is, elkaar beter weet te vinden, opdat de effectiviteit omhoog gaat.