Wat is coaching?

Coaching is bedoeld om iemand in zijn (arbeids)situatie te helpen het beste in zichzelf te ontdekken en daar vorm en inhoud aan te geven. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de zelfsturing van de gecoachte. Oftewel de coach faciliteert; de coachee ontdekt, komt in actie, leert en krijgt er nieuwe mogelijkheden van denken en handelen bij.

De essentie van goed coachen is het opbouwen van bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef.

Immers, op het moment dat iets in je bewustzijn is, kan je het sturen! Dan heb je een keuze! (Wil ik zo zijn? Kan het anders?) Je kunt nadenken over andere, effectievere overtuigingen, over ander gedrag. Coachen gaat eigenlijk over het ontsluiten van het potentieel dat al in je ligt.

Problemen moeten 1 niveau lager worden opgelost dan waar ze ontstaan.

Wat er onder de ijsberg ligt, is een belangrijke motivator voor je gedrag. Daarom blijft de invloed van cursussen en bijvoorbeeld feedback van anderen die zich richten op alleen gedrag (‘boven de waterlijn’) vaak beperkt, als niet ook aandacht wordt geschonken aan overtuigingen, motieven en drijfveren (‘onder de waterlijn’). Vandaar dat we dàt bij coaching dus meepakken! Dat maakt de verandering blijvend.


IJsberg-Mcclelland-NL