06 - 5164 8220 info@kootching.nl

Privacy verklaring

 

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Kootching, gevestigd aan Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kootching.nl
06 – 5164 8220

Nicole Koot is de Functionaris Gegevensbescherming van Kootching. Zij is te bereiken via info@kootching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kootching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens van je bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een bericht op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt in een coach gesprek of tijdens een training en waarvan Nicole Koot aantekeningen maakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kootching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Persoonlijke informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kootching verwerkt/ gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Aantekeningen dienen om in het volgende gesprek scherp te kunnen zijn aangaande jouw situatie/ coachvraag.
  En, mocht je bij Kootching terugkomen voor een traject, of ooit nog eens een korte vraag hebben waarover je wilt sparren, dan kunnen wij de gegevens er weer bij pakken en adequaat reageren.

Hoe lang en hoe we persoonsgegevens bewaren

Kootching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, zullen we je gegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderen.
Trajectvoorstellen met prijsvoorstel bewaren we ten minste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Aantekeningen uit gesprekken bewaren we 10 jaar. Wij bewaren deze gegevens op een veilige, voor anderen ontoegankelijke en onzichtbare plaats. Na de 10 jaar gaan we ervan uit dat de gegevens dermate veranderd zijn, dat ze niet meer relevant zijn bij een eventuele vraag als je bij ons terugkomt. Na die 10 jaar vernietigen wij de aantekeningen op zorgvuldige wijze.
E-mails, offertes, door jou verstrekte informatie op de website, bewaren wij op de computer, welke goed is beveiligd middels wachtwoorden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kootching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kootching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms (Facebook en LinkedIn) om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kootching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ook heb je het recht om een kopie, of de originelen van de aantekeningen van onze gesprekken op te vragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kootching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kootching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kootching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kootching.nl.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Meld je aan voor de inspiratiemail

Wil je vaker tips over nieuwe ontwikkelingen binnen het coach vak, de eigen vaardigheden, mogelijkheden voor een maatwerk traject, of wetenswaardigheden over leiderschap ontvangen. Je leest erover in de Inspiratiemail die 4 tot 6 keer per jaar verschijnt.

Contact

06 - 5164 8220
info@kootching.nl